[1]
S. Axmedova, «O’quv jarayoniga pedagogik texnalogiyalarni tadbiq etish imkoniyatlari», Архив JSPI, т. 1, вып. 91, ноя. 2020.