Axmedova, S. (2020) «O’quv jarayoniga pedagogik texnalogiyalarni tadbiq etish imkoniyatlari», Архив Научных Публикаций JSPI, 1(91). доступно на: https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7064 (просмотрено: 17 сентябрь 2021).