Опубликован 2020-11-05

Бошланғич синф ўқувчиларида ўқиш ва тушуниш малакасини шакллантиришни такомиллаштириш

Аннотация


укувчиларда укиш ва тушуниш малакасини шакллантириш - дидактик, психологик ва методик тамойилларга таянишни такозо этади. Чунки, укувчининг хис килиш холати, унинг рухияти билан богланса, укиб урганиш жараёнида ундан хаётий хулосалар чикариш, маънавий сабок олишга, онг ва хиссиётининг таълим максадига кура ривожланиши дидактика билан богланади; бошлангич синф укувчисининг она тили фанидан узлаштириш даражаси, унинг суз туркумлари, гап курилиши, грамматиканинг маълум коидалари ва бошка булимлар юзасидан кандай билимга эгалигини курсатади.

Как цитировать


Xolboyeva, G. (2020). Бошланғич синф ўқувчиларида ўқиш ва тушуниш малакасини шакллантиришни такомиллаштириш. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(79). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6657

Библиографические ссылки


Xolboyeva, G. (2020). БОШЛАНГИЧ СИНФ УКУВЧИЛАРДА УКИШ ВА ТУШУНИШ МАЛАКАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Архив Научных Публикаций JSPI.
Farsakhanova, D. (2020). Factors of moral upbringing of children in the family. Архив Научных Публикаций JSPI.
Farsakhanova, D. (2020). Issues of spiritual and moral education of future primary school teachers. Архив Научных Публикаций JSPI.
Farsakhanova, D. (2020). Improvement of the methodology of spiritual and moral education of students of pedagogical institutions. Архив Научных Публикаций JSPI.
Farsakhanova, D. (2020). Use of e-learning resources in patriotic education of students. Архив Научных Публикаций JSPI.
Farsakhanova, D., & Turakulov, X. (2020). Ideological and moral education in the preparation of future teachers for professional activity. Архив Научных Публикаций JSPI.
Shukurova, H. (2020). MODERN INFORMATICS COURSE: ITS ESSENCE AND POTENTIAL. Архив Научных Публикаций JSPI.
Shukurova, H. (2020). FROM MODERN TECHNOLOGIES IN THE TRAINING SYSTEM IMPORTANCE OF USE. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-6.
Shukurova, H. (2020). УКИТИШДА КОМПЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-6.
Shukurova, H. (2020). Ўқувчиларни китобга бўлган қизиқишларини ошириш. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-8.
Shukurova, H. (2020). ESTABLISHMENT OF A SYSTEM OF EFFECTIVE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE STUDY PROCESS. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-7.
Jumanazarov, U. (2020). Ёзув, алифбо ва компьютер (ўқув-услубий қўлланма). Архив Научных Публикаций JSPI.
Shukurova, H., & Mamayusupova, S. (2020). Deseription of real life and reflection of the problems of the period in the reddles (of the example of Shukur Kholmirzaev's story" Kuk dengiz"(" The blue sea"). Архив Научных Публикаций JSPI.
Ibragimova, F., & Sulaymonova, T. (2020). The influence of the epic poem alpomish to the moral and ethical education of students. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 1567-1572.
Ibragimova, F., Doniyarov, M., & Sulaymonova, T. (2020). Expressıon Of Lınguıstıc Codes In Uzbek People's Dıscoverıes. Архив Научных Публикаций JSPI.
Ibragimova, F. (2020). SINTAKTIK BIRLIKLAR BADIIY MAQSADNI IMPLITSIT IFODALASH VOSITASI. Архив Научных Публикаций JSPI.
Ibragimova, F. (2020). Badiiy matnni lingvopoetik tahlil qilish. Архив Научных Публикаций JSPI.
Ibragimova, F. (2020). NUTQIY AKTDA UNDALMALARNING O’RNI HAQIDA MULOHAZALAR. Архив Научных Публикаций JSPI.
Ibragimova, F. (2020). Sintaktik birliklar milliy qadriyatlar ifodachisi sifatida. Архив Научных Публикаций JSPI.
Ibragimova, F. (2020). UNDALMALAR LINGVOPOETIK VOSITA SIFATIDA. Архив Научных Публикаций JSPI.
Ibragimova, F. (2020). Sintaktik ortiqchalik va uning ko'rinishlari. Архив Научных Публикаций JSPI.
Ibragimova, F. (2020). Бадиий матнда ситуатив эллипсис. Архив Научных Публикаций JSPI.
Ibragimova, F. (2020). Бадиий матнда эллипсис ва жим қолиш муносабати хусусида. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-6.
Ибрагимова, Ф. (2011). Бадиий матнда эллипсис ва антиэллипсис: Филол. фан. номз... дисс.

Авторы


Gulnora Xolboyeva

Jizzakh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

ўқувчи, бошланғич таълим, ўқиш, тушуниш, билим, баҳолаш дастури

Выпуск


Раздел: Articles

Copyright (c) 2020 Архив Научных Публикаций JSPI

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >> 

Отправить материал

Powered by I-Edu Group