Опубликован 2020-11-05

ЎҚУВЧИЛАРИНИ МУСТАҚИЛ ФИКРЛАШГА ЎРГАТИШДА МОДУЛЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Аннотация


Укувчиларни мустакил фикрлашга ургатишда ўқитишнинг илгор шакллари ва янги педагогик технологияларни, таълимнинг техник ва ахборот воситаларини укув жараёнига жорий этиш” “Таълим тугрисида”ги Конунида хам катъий белгилаб куйилган. Укиш дарсларига куйилган замонавий талаблар укитувчидан бошлангич синф укувчиларини укишга жалб килиш, бадиий адабиётни санъатнинг бир тури сифатида карашга,
асарларнинг бадиий мазмунини, эстетик ахамиятини ва образлар мазмунини тушунишига эътибор каратиш талаб этилади. Таълимнинг анъанавий тизимидан фаркли равишда модулли укиш дарсларининг асосида унинг хар бир этапида укувчининг фаоллигига асосланган мустакил фаолияти, узлаштириш кобилиятини хисобга олган хар хил даражали модуллар алгоритми асосида таълим жараёнига тулик жалб этиш ётади.

Как цитировать


Xolboyeva, G. (2020). ЎҚУВЧИЛАРИНИ МУСТАҚИЛ ФИКРЛАШГА ЎРГАТИШДА МОДУЛЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(79). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6656

Библиографические ссылки


Xolboyeva, G. (2020). БОШЛАНГИЧ СИНФ УКУВЧИЛАРДА УКИШ ВА ТУШУНИШ МАЛАКАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Архив Научных Публикаций JSPI.
Xadjimusayeva, N. (2020). The Role Of Lınguıstatıcal Analysıs Method In Uzbek Language. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-8.
Xadjimusayeva, N. (2020). Тил ҳақида либерман-крелин фарази ва акбаршоҳ тажрибаси. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-8.
Farsakhanova, D. (2020). Content of interactive methods used in primary school mother tongue lessons. Архив Научных Публикаций JSPI.
Farsakhanova, D. (2020). The educational significance of hadiths in the educational process. Архив Научных Публикаций JSPI.
Farsakhanova, D. (2020). Ways to instill a sense of patriotism in students in primary education. Архив Научных Публикаций JSPI.
Farsakhanova, D., & Muhammadiyeva, S. (2020). The problem of moral education in the pedagogical views of Eastern thinkers. Архив Научных Публикаций JSPI.
Farsakhanova, D., & Alibekov, D. (2020). Technology to improve the quality of education based on educational values. Архив Научных Публикаций JSPI.
Ibragimova, F., & Sulaymonova, T. (2020). The influence of the epic poem alpomish to the moral and ethical education of students. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 1567-1572.
Ibragimova, F., Doniyarov, M., & Sulaymonova, T. (2020). Expressıon Of Lınguıstıc Codes In Uzbek People's Dıscoverıes. Архив Научных Публикаций JSPI.
Ibragimova, F. (2020). SINTAKTIK BIRLIKLAR BADIIY MAQSADNI IMPLITSIT IFODALASH VOSITASI. Архив Научных Публикаций JSPI.
Ibragimova, F. (2020). Badiiy matnni lingvopoetik tahlil qilish. Архив Научных Публикаций JSPI.
Ibragimova, F. (2020). NUTQIY AKTDA UNDALMALARNING O’RNI HAQIDA MULOHAZALAR. Архив Научных Публикаций JSPI.
Ibragimova, F. (2020). Sintaktik birliklar milliy qadriyatlar ifodachisi sifatida. Архив Научных Публикаций JSPI.
Shukurova, H. (2020). MODERN INFORMATICS COURSE: ITS ESSENCE AND POTENTIAL. Архив Научных Публикаций JSPI.
Shukurova, H. (2020). FROM MODERN TECHNOLOGIES IN THE TRAINING SYSTEM IMPORTANCE OF USE. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-6.
Shukurova, H. (2020). УКИТИШДА КОМПЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-6.
Shukurova, H. (2020). Ўқувчиларни китобга бўлган қизиқишларини ошириш. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-8.
Shukurova, H. (2020). ESTABLISHMENT OF A SYSTEM OF EFFECTIVE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE STUDY PROCESS. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-7.
Jumanazarov, U. (2020). Ёзув, алифбо ва компьютер (ўқув-услубий қўлланма). Архив Научных Публикаций JSPI.
Shukurova, H., & Mamayusupova, S. (2020). Deseription of real life and reflection of the problems of the period in the reddles (of the example of Shukur Kholmirzaev's story" Kuk dengiz"(" The blue sea"). Архив Научных Публикаций JSPI.

Авторы


Gulnora Xolboyeva

Jizzakh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

таълим, тарбия, ўқитиш, модулли ўқитиш, инновация, технология

Выпуск


Раздел: Articles

Copyright (c) 2020 Архив Научных Публикаций JSPI

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >> 

Отправить материал

Powered by I-Edu Group