Опубликован 2020-11-03

Инсон, табиат ва геосиёсий манфаатлар

Аннотация


              Қадимдан инсоният табиат неъматларини ўз инсонийлигини сақлаб келишнинг бирламчи манбаи сифатида ўзлаштириб келади. Инсоният тараққиёти жадаллик билан ривожланган, илмий-техник кашфиётлар даври бўлган XIX  асрларга келиб табиатни ўзлаштиришда бир ёқлама ёндашувнинг ҳато эканлиги таъкидлана бошланди. Умуман, инсоният қачонгача табиат неъматларини кўр-кўрона талон-тарож қилиши керак, бунинг қандайдир ечимлари мавжудми, каби саволлар кенг жамоатчилик, зиёлилар томонидан бот-бот таъкидланмоқда. Албатта инсон табиатсиз, ундаги мавжуд ресурсларсиз мавжуд бўлиши даргумон. Бу ҳолат борасида ҳеч ким ҳалигача аниқ бир прогнозни таклиф қила олмаган. Баъзан, адабиётларда Ер юзи аҳолиси 2050 йилга бориб 9.3 млрд.га етади, реал имкониятлар эса 12 млрд. одамни боқишга қодир, деган таҳлиларни учратамиз.

Как цитировать


Turaev, A. (2020). Инсон, табиат ва геосиёсий манфаатлар. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(71). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6424

Библиографические ссылки


Ochilova, B. M. (2019). Scientific and philosophical analysis of the creation and development of societies. Theoretical & Applied Science, (2), 252-257.
Ochilova, B. M. (2015). ABOUT BUILDING AND DEVELOPING CONCEPTION OF CIVIL SOCIETY. In The Fourth International conference on development of historical and political sciences in Eurasia (pp. 58-63).
Ochilova, B. (2020). Educatıon and Prosperıty. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/32
Ochilova, B. (2020). AXLOQ FALSAFASI. Архив Научных Публикаций JSPI, 2(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/157
Ochilova, B. (2020). ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИНГ ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ БАРПО ЭТИШДАГИ ЎРНИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/61
Ochilova, B. (2020). ҚУРЬОНИ КАРИМ ҲИДОЯТИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 2(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/330
Ochilova, B. (2020). МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОННИНГ СТРАТЕГИК ТАРАҚҚИЁТИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 2(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/148
Ochilova, B. (2020). ИННОВАЦИОН ШАХС ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ҲОСИЛАСИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/62
Ochilova, B. (2020). ВОПРОСЫ ЦЕННОСТИ В ФИЛОСОФИИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/48
Ochilova, B. (2020). ТАФАККУР ЖАМИЯТНИ БОШҚАРАДИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 2(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/147
Ochilova, B. (2020). Dynamics Of Social Sphere In Uzbekistan. Архив Научных Публикаций JSPI.
Очилова, Б. М. (2005). Аждодлар меросига ихлосмандлик ва шахс маънавий–ахлоқий камолоти. Тошкент: ЎзМУ, 2005.–22-б.
Очилова, Б. М., & Узб, А. Н. (1990). Национально-традиционная обрядность и социализация личности (на материале Узбекской ССР). Автореферат. Дисс. Философ. Ташкент.
Ochilova, M. B., & Dushaev, A. (2019). The category of relevance: philosophical analysis. Theoretical & Applied Science, (2), 11-14.
Ochilova, B. M. (2005). The enthusiasm towards the heritage of ancestors and spiritual-moral maturity of a person. The dissertation written for gaining the scientific degree of PhD abstract.? T,. 2005. P 45.
Ochilova, B., & АХМЕДОВ, Т.(2020). Жамият ва инсон: дахлдорлик ва юксалиш омиллари. Архив Научных Публикаций JSPI, 2 (1). извлечено от https://science. i-edu. uz/index. php/archive_jspi/article/view/142
Очилова, Б. М. (2017). АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ И ЕЕ УСТОЙЧИВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. In ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (pp. 71-74)
Ochilova, B. (2020). ИЛМГА ИХЛОС ВА ИБРАТ ТАРБИЯСИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(17). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5987
Ochilova, B. (2020). МАФКУРАВИЙ СИЁСАТДА ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ГЕОМАФКУРАВИЙ ЖАРАЁНЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(17). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5984
Ochilova, B. (2020). КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(17). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5985
Ochilova, B. (2020). ИХЛОС ВА ИХЛОСМАНДЛИК АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТ СИФАТИДА . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(17). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5986
Ochilova, B., & Axmedov, T. (2020). ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ТАРҒИБОТ ВА АҲОЛИ ДУНЁҚАРАШИНИ БОЙИТИШ ҲАМДА ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ТАЪСИРЧАН МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5567
Ochilova, B. (2020). ИЖТИМОИЙ БИЛИШДА ИЖОДИЁТНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5482
Ochilova, B. (2020). УЗВИЙЛИК - ФАЛСАФАНИНГ АСОСИЙ КАТЕГОРИЯСИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5483
Ochilova, B. (2020). Физика ва дахлдорлик тушунчаси. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5484
Ochilova, B. (2020). АҲЛОҚИ ҲАМИДА. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5485
Ochilova, B. (2020). Шахснинг ҳар томонлама ривожланишида оиланинг ўрни. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5487
Ochilova, B. (2020). МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ВА МИЛЛИЙ ҒУРУР. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5488
Ochilova, B. (2020). ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИ ВА МИЛЛИЙ МАФКУРА. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5490
Ochilova, B. (2020). ТАЪЛИМНИНГ МИЛЛИЙ МОДЕЛИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5491
Ochilova, B. (2020). ИЖТИМОИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ ВА ЎҚИТИШДАГИ ИННОВАЦИЯЛАР. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5492
Ochilova, B. (2020). ШАРҚНИНГ ЎЗИ ОНА БЎЛГАН ҲАМИША. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5493
Ochilova, B. (2020). JAMIYATNING TARIXIY SHAKLLARI MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5515
Ochilova, B. (2020). JAMIYAT HAYOTI VA TARAQQIYOTINING TABIIY VA IJTIMOIY OMILLARI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5517
Ochilova, B. (2020). IQTISODIY TARAQQIYOT VA UNING ASOSIY OMILLARI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5519
Ochilova, B., & Mamatkulov, S. (2020). IJTIMOIY ONG – JAMIYAT MA’NAVIY HAYOTINING ASOSI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5522
Ochilova, B., & Mamatkulov, S. (2020). MADANIYAT VA JAMIYATNING O‘ZARO ALOQADORLIGI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5523
Ochilova, B., & Mamatkulov, S. (2020). HOZIRGI ZAMON XALQARO MUNOSABATLARI VA UMUMBASHARIY MUAMMOLAR. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5524
Ochilova, B., & Mamatkulov, S. (2020). IJTIMOIY BILISH, UNING MOHIYATI VA MAZMUNI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5526
Ochilova, B., & Axmedov, T. (2020). МАФКУРА ВА СОЦИОМАДАНИЙ ОМИЛНИНГ ЖАМИЯТ БАРҚАРОРЛИГИ ВА ДАВЛАТЛАР ЎРТАСИДАГИ ҲАМКОРЛИКДАГИ ЎРНИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5559
Ochilova, B. (2020). ИЖТИМОИЙ ТАРАҚҚИЁТ ВА УНИНГ ЭҲТИЁЖЛАР ЮКСАЛИШИ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5560
Ochilova, B. (2020). ИЖТИМОИЙ ЖАРАЁНЛАР ФУНКЦИОНАЛЛАШУВИНИНГ МАЬНАВИЙ АСОСЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5562
Ochilova, B., & Axmedov, T. (2020). ДАВЛАТ ТАРАҚҚИЁТИДА МАКОН ВА ЗАМОН ОМИЛИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5563
Ochilova, B., & Axmedov, T. (2020). ТЕЛЕВИДЕНИЕНИНГ ДЕМОКРАТИЯ ВА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИГА ДОИР ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ТАРҒИБ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(16). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5564
Ochilova, B., & Axmedov, T. (2020). ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВА ДУНЁҚАРАШ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5566
Ochilova, B., & Axmedov, T. (2020). ТЕЛЕВИДЕНИЕНИНГ ТАРБИЯВИЙ ФУНКЦИЯСИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5568
Ochilova, B., & Axmedov, T. (2020). ЎЗБЕКИСТОНДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ТИЗИМИ ИСЛОҲОТЛАРИ ВА ЮКСАЛИШНИНГ МУТАНОСИБЛИГИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5569
Ochilova, B. (2020). ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОИЙ СОҲА ЎЗГАРИШЛАРИ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(51). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5056
Ochilova, B. (2020). ИНСОН, ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТНИНГ БАРҚАРОР СОЦИАЛ АЛОҚАСИ ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(51). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5058
Ochilova, B. (2020). Ижтимоий фанларни ўқитишнинг долзарб масалалари ва ўқитишдаги инновациялар. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(50). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5052
Ochilova, B. (2020). МАМЛАКАТДА ИСЛОҲОТЛАРНИ ЧУҚУРЛАШТИРИШ ВА ЖАМИЯТНИ ЯНГИЛАШ БОРАСИДАГИ УСТУВОР ВАЗИФАЛАР. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(50). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5061
Ochilova, B. (2020). ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(50). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5062
Ochilova, B., & Nazarqosimov, S. (2020). ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИНГФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ БАРПО ЭТИШДАГИ ЎРНИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(50). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5064
Ochilova, B., Nazarqosimov, S., & Saitqasimov, A. (2020). ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ БАРПО ЭТИШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ ВА ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИНИНГ ЎРНИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(50). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5070
Ochilova, B. (2020). ИСЛОМ КАРИМОВ ТОМОНИДАН ЎЗБЕКИСТОНДА ЯНГИ ҲУҚУҚИЙ ДЕМОКРАТИК ДАВЛАТ ВА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ БАРПО ҚИЛИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ ЗАМИНЛАРИНИНГ АСОСЛАНИШИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(49). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5059
Ochilova, B., & Saitqasimov, A. (2020). ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ БОШҚАРУВИ ЖАРАЁНИДА ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИКНИНГ РОЛИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(49). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5071
Ochilova, B., & Saitqasimov, A. (2020). ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ ВА УЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(49). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5073
Ochilova, B. (2020). ИХЛОС ВА МАНФААТЛАР ТИЗИМИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4773
Ochilova, B. (2020). ТАБИАТ – ИЖТИМОИЙ ТАРАҚҚИЁНИНГ ТАБИИЙ ШАРТ – ШАРОИТИ ВА ВОСИТАСИ СИФАТИДА. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4771
Ochilova, B. (2020). Меросга иҳлосмандликнинг ижтимоий-фалсафий тадқиқи хусусида. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4776
Ochilova, B. (2020). ШАХС КАМОЛОТИДА ИМОН, ЭЪТИҚОД ВА ИХЛОС БИРЛИГИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4772
Ochilova, B. (2020). МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ЖАРАЁН ВА ТАЪЛИМНИНГ ГЛОБАЛЛАШУВИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4774
Ochilova, B. (2020). ҒОЯ – ЭҲТИЁЖ, АХЛОҚ, ЭЪТИҚОД ВА ИХЛОС ИФОДАСИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4779
Ochilova, B. (2020). МАЪНАВИЙ МЕРОСГА ИХЛОСМАНДЛИК ЭХТИЁЖИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4775
Ochilova, B. (2020). СЕРҚИРРА ШАХС . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3358
Ochilova, B. (2020). ШАХС ЭРКИНЛИГИ ВА МАСЪУЛИЯТИНИ УЙҒУНЛАШТИРИШ ЗАРУРИЯТИ ВА АҲАМИЯТИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3375
Ochilova, B. (2020). ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ БОШҚАРУВИДАГИ РОЛИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3373
Ochilova, B. (2020). ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ БАРПО ЭТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЛМИЙ – ФАЛСАФИЙ КОНЦЕПЦИЯСИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3370
Ochilova, B. (2020). ФАЛСАФА ИЛМИЙ ТАЪЛИМОТ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3368
Ochilova, B. (2020). ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ИСЛОҲОТЛАРИНИНГ ТАФАККУР ЯНГИЛАНИШИДАГИ АҲАМИЯТИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3365
Ochilova, B. (2020). ТАРИХНАВИС ГУЛБАДАН БЕГИМ МЕРОСИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3361
Ochilova, B. (2020). MADANIY-MA’NAVIY QADRIYATLAR mavzusi bo’yicha o’quv-uslubiy qo’llanma . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3380
Ochilova, B. (2020). ШАХС БАРКАМОЛЛИГИДА ОИЛА МУҲИТИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3374
Ochilova, B. (2020). ЎЗИНИ – ЎЗИ БОШҚАРИШ СОЦИОЛОГИЯСИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3367
Ochilova, B. (2020). ЭТИКЕТ ─ ОСНОВА ПОВЕДЕНИЯ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3376
Ochilova, B. (2020). МУСТАҚИЛ ТАРАҚҚИЁТ МЕЬМОРИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3357
Ochilova, B. (2020). ЮКСАК МАЬНАВИЯТ МАЬСУЛИЯТИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3378
Ochilova, B. (2020). SIYOSIY-IJTIMOIY QADRIYATLAR mavzusi bo’yicha o’quv- uslubiy qo’llanma . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3379
Ochilova, B. (2020). ДИНИЙ-АХЛОҚИЙ ҒОЯЛАР: ТАРИХИЙЛИК ЗАМОНАВИЙЛИК. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(71). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6339
Ochilova, B. (2020). АДОЛАТ ВА БУРЧ АХЛОҚИЙ КАТЕГОРИЯ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(71). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6337
Ochilova, B. (2020). ТАРБИЯ ВА МИЛЛИЙ РИВОЖЛАНИШ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(70). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6347
Ochilova, B. (2020). ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИ ВА МИЛЛИЙ МАФКУРА. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(70). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6345
Ochilova, B. (2020). ЗУЛФИЯ : "ШАРҚНИНГ ЎЗИ ОНА БЎЛГАН ҲАМИША". Архив Научных Публикаций JSPI, 1(70). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6343
Ochilova, B. (2020). АБАЙ ИЖОДИЙ МЕРОСИНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАФАККУР ТАРАҚҚИЁТИГА ТАЪСИРИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(70). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3313
Ochilova, B. (2020). AХЛОҚИЙ КАМОЛОТ САРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(70). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6341
Ochilova, B. (2020). СТРАТЕГИЯ ЮКСАЛИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ СИФАТИДА. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(70). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6348
Ochilova, B. (2020). Мустақиллик тафаккури ва юксак фуқаролик туйғуси. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(70). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6346
Ochilova, B. (2020). МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ВА МИЛЛИЙ ҒУРУР. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(70). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6344
Ochilova, B. (2020). АХЛОҚ КОНЦЕПЦИЯСИДА РЕАЛИЗМ ВА АХЛОҚ ДИЛЕМАСИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(70). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3317
Ochilova, B. (2020). БАХТ ТУШУНЧАСИ ВА ХАЁТ МАЗМУНИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(70). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6340
Ochilova, B. (2020). ДИНИЙ - АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ИХЛОСМАНДЛИК – ТОЛЕРАНТЛИКНИНГ ОМИЛИ СИФАТИДА . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3328
Ochilova, B. (2020). ДАХЛДОРЛИК КАТЕГОРИЯСИ:ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3326
Ochilova, B. (2020). БАРКАМОЛ ШАХС ТАРБИЯСИНИНГ МАЪРИФИЙ АСОСЛАРИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3319
Ochilova, B. (2020). “ЎЗБЕК МОДЕЛИ” ТАЬЛИМ ВА ЁШЛАР ТАРБИЯСИНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ СИФАТИДА . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3311
Ochilova, B. (2020). МУОМАЛАДА САХОВАТЛИ ИНСОН . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3356
Ochilova, B. (2020). МАФКУРАВИЙ СИЁСАТДА ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ГЕОМАФКУРАВИЙ ЖАРАЁНЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3345
Ochilova, B. (2020). ИНСОН САЛОМАТЛИГИНИНГ ФАЛСАФИЙ МАСАЛАЛАРИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3340
Ochilova, B. (2020). ИННОВАЦИОН ЭКОТИЗИМНИНГ АСОСИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3338
Ochilova, B. (2020). ДЕМОКРАТИЯ ВА МАЪНАВИЯТ УЙҒУНЛИГИ ШАХС АХЛОҚИЙ КАМОЛОТИНИНГ МУҲИМ ТАЯНЧИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3327
Ochilova, B. (2020). ДАВР ВА МАЪНАВИЙ ҚИЁФА . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3322
Ochilova, B. (2020). АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАР ВА УЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ МОҲИЯТИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3318
Ochilova, B. (2020). ТАЪЛИМ СИФАТИ ВА УСУЛИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3362
Ochilova, B. (2020). ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ УЗВИЙЛИГИ - ШАХС КАМОЛОТИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3312
Ochilova, B. (2020). Ибрат ва шахс тарбияси. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3349
Ochilova, B. (2020). КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3342
Abdusamadov, F., & Turaev, A. (2020). The Impact of Changes in Public Administration on the Development of Neoconservative Ideas in the United States. Архив Научных Публикаций JSPI.
Turaev, A. (2020). NEOCONSERVATIVE HEGEMONY AND ENERGY SECURITY PARADIGM. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/65
Тураев, А. С. НЕОКОНСЕРВАТИВНАЯ ПРАКТИКА: ОПЕРАЦИЯ" ИРАК. 1000 kopii., 45.

Mukhammadsidiqov, Mukhammadolim and Turaev, Abrar (2020) "INFLUENCE OF US NEOCONSERVATISM ON FORMATION OF NATIONAL SECURITY PARADIGM," The Light of Islam: Vol. 2020 : Iss. 3 , Article 12. Available at: https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss3/12
Turaev, A. (2020). АҚШ НЕОКОНСЕРВАТОРЛАРИ ҚАРАШЛАРИДА ГЕГЕМОНЛИК МАФКУРАСИНИНГ АСОСЛАНИШИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/74
Turaev, A. (2020). AQSH NEOKONSERVATIZM MAFKURASI SHAKLLANISHIING G’OYAVIY-SIYOSIY ASOSLARI. Архив Научных Публикаций JSPI, 5(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/582
Turaev, A. (2020). Jahoniy hukmronlik mafkurasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/577
Turaev, A. (2020). EVOLUTION OF FOREIGN POLICY IDEOLOGY OF AMERICAN NEOCONSERVATISM. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/34
Turaev, A. (2020). THE IDEOLOGY OF NEO-CONSERVATISM: THE ROLE OF SOCIO-CULTURAL AND RELIGIOUS FACTORS. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/47
Turaev, A. (2020). Минтақавий энергетик хавфсизлик: генезиси ва моҳияти. Архив Научных Публикаций JSPI, 2(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/96
Turaev, A. (2020). THE IDEOLOGY OF NEOCONSERVATISM IN THE CLASSIFICATION OF INTERNATIONAL RELATIONS. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/30
Turaev, A. (2020). НЕОКОНСЕРВАТИЗМ В "БОЛЬШОЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК”. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/35
Turaev, A. (2020). АҚШ НЕОКОНСЕРВАТИЗМ МАФКУРАСИ РИВОЖИДА СОЦИОМАДАНИЙ ВА ДИН ОМИЛИНИНГ ЎРНИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/587
Turaev, A. (2020). Форс кўрфазида минтақавий энергетик хавфсизликни таъминлаш муаммолари. Архив Научных Публикаций JSPI, 22(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1876
Turaev, A. (2020). АҚШ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ НЕОКОНСЕРВАТИВ КОНЦЕПЦИЯЛАРГА ТАЪСИРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 8(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/770
Turaev, A. (2020). Ташқи энергетик сиёсат ва энергетик дипломатия. Архив Научных Публикаций JSPI, 22(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1877
Тураев, А. С. (2017). НЕОКОНСЕРВАТИВНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА: ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ИДЕОЛОГИЯ ГЕГЕМОНИЗМА. In ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (pp. 267-273).
Turaev, A. S. (2020). THE IDEOLOGY OF NEO-CONSERVATISM: THE ROLE OF SOCIO-CULTURAL FACTORS. In ПЕДАГОГИКА. ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИИ (pp. 29-31).
Turaev, A. (2020). Консерватизм мафкураси: АҚШда консерватив ғояларнинг шаклланиши ва уларнинг ўзига хос хусиятлари. Архив Научных Публикаций JSPI.
Turaev, A. S. НЕОКОНСЕРВАТИВНАЯ ПРАКТИКА: ОПЕРАЦИЯ.
Turaev, A. (2020). Fuqarolik jamiyati: nazariya, amaliyot va innovatsion ta’lim (uslubiy qo’llanma). Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5964
Turaev, A. (2020). Марказий Осиёда энергетик хавфсизликни таъминлашнинг ўзига хос хусусиятлари . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5963
Turaev, A. (2020). Нефть –газ соҳасида энергетик хавфсизликни таъминлашнинг минтақавий жиҳатлари . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38), 1/11. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5957
Turaev, A. (2020). ЁШЛАР ТАРБИЯСИ БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5962
Turaev, A. (2020). Инсон, табиат ва геосиёсий манфаатлар . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5960
Turaev, A. (2020). ЖАМОАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ЁШЛАР ИСТЕЪМОЛЧИЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5958
Turaev, A. (2020). Минтақавий энергетик хавфсизлик тадқиқининг методологик масалалари. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5814
Turaev, A. (2020). Энергетик хавфсизликни таъминлашда нефть-газ ресурслари омили . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5959
Turaev, A. (2020). O‘zbekiston va jahon hamjamiyati: Prezident Shavkat Mirziyoyevning xorijiy davlatlarga tashriflari va oliy darajadagi uchrashuvlar (Ma’lumotlar to’plami – uslubiy qo’llanma). Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5965
Salokhiddinovich, T. A., & Farrukh, A. (2020). The Impact of Changes in Public Administration on the Development of Neoconservative Ideas in the United States. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(3), 8113.
Turaev, A. (2020). IDEAS OF MILITARY FORCE AND PATRIOTISM: A NEO-CONSERVATIVE APPROACH. Архив Научных Публикаций JSPI.
Turaev, A. (2020). INTERPRETATION OF NATIONAL INTERESTS AND PROBLEMS OF INTERNATIONAL LAW IN THE IDEOLOGY OF NEOCONSERVATISM. Архив Научных Публикаций JSPI.
Turaev, A. (2020). АҚШнинг Яқин ва Ўрта Шарқдаги неоконсерватив ташқи сиёсий амалиёти. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(53). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4725
Turaev, A. (2020). НЕОКОНСЕРВАТИЗМНИНГ ТАШҚИ СИЁСИЙ МАФКУРАСИ ЭВОЛЮЦИЯСИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(53). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4727
Turaev, A. (2020). Энергетик хавфсизликни таъминлашда нефть-газ ресурслари омили. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(53). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4723
Turaev, A. (2020). ЖАМОАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ЁШЛАР ИСТЕЪМОЛЧИЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(53). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4722
Turaev, A. (2020). АҚШ-ИСРОИЛ ҲАМКОРЛИГИНИНГ НЕОКОНСЕРВАТИВ АҲАМИЯТИ, ИСЛОМ ДИНИ ВА ЯДРОВИЙ ТАҲДИД ОМИЛИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4726
Turaev, A. (2020). НЕОКОНСЕРВАТИВНАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4720
Turaev, A. (2020). Катта Яқин Шарқдаги геосиёсий жараёнларда АҚШ неоконсерватизмининг тутган ўрни. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4724
Turaev, A. (2020). ҲАРБИЙ КУЧ ВА ВАТАНПАРВАРЛИК ҒОЯЛАРИ: НЕОКОНСЕРВАТИВ ЁНДАШУВ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4721
Turaev, A. (2020). XALQARO SIYOSAT VA XALQARO MUNOSABATLAR . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(59). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4281
Turaev, A. (2020). АҚШ НЕОКОНСЕРВАТИЗМИ ВА МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ ИҚТИСОДИЙ ЎЗГАРИШЛАР. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(61). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6235
Turaev, A. (2020). Ёшларни тадбиркорлик фаолиятига жалб қилишнинг ижтимоий – сиёсий асослари. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3385
Turaev, A. (2020). Фуқаролик жамиятини шакллантиришда демократия ва маънавият уйғунлиги масаласи. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3384
Turaev, A. (2020). Бўлажак педагог-кадрлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишда ахборот технологияларининг ўрни . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3386
Turaev, A. (2020). ИЖТИМОИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3387
Turaev, A. (2020). Ёшлар ижтимоий фаоллигида ғоявий таълим-тарбиянинг ўрни. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3389
Turaev, A. (2020). НЕОКОНСЕРВАТИЗМ, ГЕГЕМОНЛИК ВА ЭНЕРГЕТИК ХАВФСИЗЛИК ОМИЛИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(61). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4097
Turaev, A. (2020). РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ НЕКОНЦОНСЕРВАТИВНОЙ ИДЕОЛОГИИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(61). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4103

Авторы


Abrar Turaev

Jizzakh State Pedagogical Institute

https://orcid.org/0000-0003-1741-6857

Ключевые слова:

Инсон, табиат ва геосиёсат, манфаат, зиддиёт, ресурслар

Выпуск


Раздел: Articles

Copyright (c) 2020 Архив Научных Публикаций JSPI

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Отправить материал

Powered by I-Edu Group