Опубликован 2020-11-03

ЖАМИЯТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ВА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МИЛЛИЙ ҲАМДА УМУМИНСОНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация


Глобаллашув шароитида жаҳон мамлакатлари ҳаётида модернизация жараёни шунчалик жадаллик билан юз бермоқдаки, бу эса ўз навбатида жамиятда муҳим ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар амалга ошишига олиб келмоқда. Бунда фаоллик намоён қила олмаётган мамлакат, ҳалқ, минтақа ёки бирор бир тузум дунё миқёсида рўй бераётган ўзгаришларга мослаша олмайди, ўз миллий манфаатларини ҳимоя қилиш қобилиятини рағбатлантириш имконини бой беради ва мазкур жараёнларни етакчилари ҳамда фаол иштирокчиларнинг таъсири остида қолиб кетади.

Как цитировать


Ashirmatov, H. (2020). ЖАМИЯТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ВА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МИЛЛИЙ ҲАМДА УМУМИНСОНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(71). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6330

Библиографические ссылки


1. Ochilova, B. M. (2019). Scientific and philosophical analysis of the creation and development of societies. Theoretical & Applied Science, (2), 252-257.
2. Ochilova, B. M. (2015). ABOUT BUILDING AND DEVELOPING CONCEPTION OF CIVIL SOCIETY. In The Fourth International conference on development of historical and political sciences in Eurasia (pp. 58-63).
3. Ochilova, B. (2020). Educatıon and Prosperıty. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/32
4. Ochilova, B. (2020). AXLOQ FALSAFASI. Архив Научных Публикаций JSPI, 2(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/157
5. Ochilova, B. (2020). ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИНГ ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ БАРПО ЭТИШДАГИ ЎРНИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/61
6. Ochilova, B. (2020). ҚУРЬОНИ КАРИМ ҲИДОЯТИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 2(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/330
7. Ochilova, B. (2020). МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОННИНГ СТРАТЕГИК ТАРАҚҚИЁТИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 2(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/148
8. Ochilova, B. (2020). ИННОВАЦИОН ШАХС ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ҲОСИЛАСИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/62
9. Ochilova, B. (2020). ВОПРОСЫ ЦЕННОСТИ В ФИЛОСОФИИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/48
10. Ochilova, B. (2020). ТАФАККУР ЖАМИЯТНИ БОШҚАРАДИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 2(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/147
11. Ochilova, B., & АХМЕДОВ, Т.(2020). Жамият ва инсон: дахлдорлик ва юксалиш омиллари. Архив Научных Публикаций JSPI, 2 (1). извлечено от https://science. i-edu. uz/index. php/archive_jspi/article/view/142
12. Ochilova, B. (2020). Dynamics Of Social Sphere In Uzbekistan. Архив Научных Публикаций JSPI.
13. Очилова, Б. М. (2005). Аждодлар меросига ихлосмандлик ва шахс маънавий–ахлоқий камолоти. Тошкент: ЎзМУ, 2005.–22-б.
14. Очилова, Б. М., & Узб, А. Н. (1990). Национально-традиционная обрядность и социализация личности (на материале Узбекской ССР). Автореферат. Дисс. Философ. Ташкент.
15. Ochilova, M. B., & Dushaev, A. (2019). The category of relevance: philosophical analysis. Theoretical & Applied Science, (2), 11-14.
16. Ochilova, B. M. (2005). The enthusiasm towards the heritage of ancestors and spiritual-moral maturity of a person. The dissertation written for gaining the scientific degree of PhD abstract.? T,. 2005. P 45.
17. Очилова, Б. М. (2017). АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ И ЕЕ УСТОЙЧИВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. In ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (pp. 71-74)
18. Ochilova, B. (2020). ИЛМГА ИХЛОС ВА ИБРАТ ТАРБИЯСИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(17). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5987
19. Ochilova, B. (2020). МАФКУРАВИЙ СИЁСАТДА ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ГЕОМАФКУРАВИЙ ЖАРАЁНЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(17). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5984
20. Ochilova, B. (2020). КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(17). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5985
21. Ochilova, B. (2020). ИХЛОС ВА ИХЛОСМАНДЛИК АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТ СИФАТИДА . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(17). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5986
22. Ochilova, B., & Axmedov, T. (2020). ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ТАРҒИБОТ ВА АҲОЛИ ДУНЁҚАРАШИНИ БОЙИТИШ ҲАМДА ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ТАЪСИРЧАН МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5567
23. Ochilova, B. (2020). ИЖТИМОИЙ БИЛИШДА ИЖОДИЁТНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5482
24. Ochilova, B. (2020). УЗВИЙЛИК - ФАЛСАФАНИНГ АСОСИЙ КАТЕГОРИЯСИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5483
25. Ochilova, B. (2020). Физика ва дахлдорлик тушунчаси. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5484
26. Ochilova, B. (2020). АҲЛОҚИ ҲАМИДА. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5485
27. Ochilova, B. (2020). Шахснинг ҳар томонлама ривожланишида оиланинг ўрни. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5487
28. Ochilova, B. (2020). МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ВА МИЛЛИЙ ҒУРУР. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5488
29. Ochilova, B. (2020). ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИ ВА МИЛЛИЙ МАФКУРА. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5490
30. Ochilova, B. (2020). ТАЪЛИМНИНГ МИЛЛИЙ МОДЕЛИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5491
31. Ochilova, B. (2020). ИЖТИМОИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ ВА ЎҚИТИШДАГИ ИННОВАЦИЯЛАР. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5492
32. Ochilova, B. (2020). ШАРҚНИНГ ЎЗИ ОНА БЎЛГАН ҲАМИША. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5493
33. Ochilova, B. (2020). JAMIYATNING TARIXIY SHAKLLARI MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5515
34. Ochilova, B. (2020). JAMIYAT HAYOTI VA TARAQQIYOTINING TABIIY VA IJTIMOIY OMILLARI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5517
35. Ochilova, B. (2020). IQTISODIY TARAQQIYOT VA UNING ASOSIY OMILLARI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5519
36. Ochilova, B., & Mamatkulov, S. (2020). IJTIMOIY ONG – JAMIYAT MA’NAVIY HAYOTINING ASOSI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5522
37. Ochilova, B., & Mamatkulov, S. (2020). MADANIYAT VA JAMIYATNING O‘ZARO ALOQADORLIGI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5523
38. Ochilova, B., & Mamatkulov, S. (2020). HOZIRGI ZAMON XALQARO MUNOSABATLARI VA UMUMBASHARIY MUAMMOLAR. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5524
39. Ochilova, B., & Mamatkulov, S. (2020). IJTIMOIY BILISH, UNING MOHIYATI VA MAZMUNI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5526
40. Ochilova, B., & Axmedov, T. (2020). МАФКУРА ВА СОЦИОМАДАНИЙ ОМИЛНИНГ ЖАМИЯТ БАРҚАРОРЛИГИ ВА ДАВЛАТЛАР ЎРТАСИДАГИ ҲАМКОРЛИКДАГИ ЎРНИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5559
41. Ochilova, B. (2020). ИЖТИМОИЙ ТАРАҚҚИЁТ ВА УНИНГ ЭҲТИЁЖЛАР ЮКСАЛИШИ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5560
42. Ochilova, B. (2020). ИЖТИМОИЙ ЖАРАЁНЛАР ФУНКЦИОНАЛЛАШУВИНИНГ МАЬНАВИЙ АСОСЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5562
43. Ochilova, B., & Axmedov, T. (2020). ДАВЛАТ ТАРАҚҚИЁТИДА МАКОН ВА ЗАМОН ОМИЛИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5563
44. Ochilova, B., & Axmedov, T. (2020). ТЕЛЕВИДЕНИЕНИНГ ДЕМОКРАТИЯ ВА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИГА ДОИР ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ТАРҒИБ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(16). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5564
45. Ochilova, B., & Axmedov, T. (2020). ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВА ДУНЁҚАРАШ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5566
46. Ochilova, B., & Axmedov, T. (2020). ТЕЛЕВИДЕНИЕНИНГ ТАРБИЯВИЙ ФУНКЦИЯСИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5568
47. Ochilova, B., & Axmedov, T. (2020). ЎЗБЕКИСТОНДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ТИЗИМИ ИСЛОҲОТЛАРИ ВА ЮКСАЛИШНИНГ МУТАНОСИБЛИГИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(42). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5569
48. Ochilova, B. (2020). ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОИЙ СОҲА ЎЗГАРИШЛАРИ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(51). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5056
49. Ochilova, B. (2020). ИНСОН, ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТНИНГ БАРҚАРОР СОЦИАЛ АЛОҚАСИ ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(51). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5058
50. Ochilova, B. (2020). Ижтимоий фанларни ўқитишнинг долзарб масалалари ва ўқитишдаги инновациялар. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(50). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5052
51. Ochilova, B. (2020). МАМЛАКАТДА ИСЛОҲОТЛАРНИ ЧУҚУРЛАШТИРИШ ВА ЖАМИЯТНИ ЯНГИЛАШ БОРАСИДАГИ УСТУВОР ВАЗИФАЛАР. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(50). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5061
52. Ochilova, B. (2020). ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(50). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5062
53. Ochilova, B., & Nazarqosimov, S. (2020). ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИНГФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ БАРПО ЭТИШДАГИ ЎРНИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(50). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5064
54. Ochilova, B., Nazarqosimov, S., & Saitqasimov, A. (2020). ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ БАРПО ЭТИШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ ВА ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИНИНГ ЎРНИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(50). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5070
55. Ochilova, B. (2020). ИСЛОМ КАРИМОВ ТОМОНИДАН ЎЗБЕКИСТОНДА ЯНГИ ҲУҚУҚИЙ ДЕМОКРАТИК ДАВЛАТ ВА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ БАРПО ҚИЛИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ ЗАМИНЛАРИНИНГ АСОСЛАНИШИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(49). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5059
56. Ochilova, B., & Saitqasimov, A. (2020). ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ БОШҚАРУВИ ЖАРАЁНИДА ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИКНИНГ РОЛИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(49). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5071
57. Ochilova, B., & Saitqasimov, A. (2020). ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ ВА УЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(49). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5073
58. Ochilova, B. (2020). ИХЛОС ВА МАНФААТЛАР ТИЗИМИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4773
59. Ochilova, B. (2020). ТАБИАТ – ИЖТИМОИЙ ТАРАҚҚИЁНИНГ ТАБИИЙ ШАРТ – ШАРОИТИ ВА ВОСИТАСИ СИФАТИДА. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4771
60. Ochilova, B. (2020). Меросга иҳлосмандликнинг ижтимоий-фалсафий тадқиқи хусусида. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4776
61. Ochilova, B. (2020). ШАХС КАМОЛОТИДА ИМОН, ЭЪТИҚОД ВА ИХЛОС БИРЛИГИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4772
62. Ochilova, B. (2020). МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ЖАРАЁН ВА ТАЪЛИМНИНГ ГЛОБАЛЛАШУВИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4774
63. Ochilova, B. (2020). ҒОЯ – ЭҲТИЁЖ, АХЛОҚ, ЭЪТИҚОД ВА ИХЛОС ИФОДАСИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4779
64. Ochilova, B. (2020). МАЪНАВИЙ МЕРОСГА ИХЛОСМАНДЛИК ЭХТИЁЖИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4775

65. Ochilova, B. (2020). СЕРҚИРРА ШАХС . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3358
66. Ochilova, B. (2020). ШАХС ЭРКИНЛИГИ ВА МАСЪУЛИЯТИНИ УЙҒУНЛАШТИРИШ ЗАРУРИЯТИ ВА АҲАМИЯТИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3375
67. Ochilova, B. (2020). ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ БОШҚАРУВИДАГИ РОЛИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3373
68. Ochilova, B. (2020). ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ БАРПО ЭТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЛМИЙ – ФАЛСАФИЙ КОНЦЕПЦИЯСИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3370
69. Ochilova, B. (2020). ФАЛСАФА ИЛМИЙ ТАЪЛИМОТ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3368
70. Ochilova, B. (2020). ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ИСЛОҲОТЛАРИНИНГ ТАФАККУР ЯНГИЛАНИШИДАГИ АҲАМИЯТИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3365
71. Ochilova, B. (2020). ТАРИХНАВИС ГУЛБАДАН БЕГИМ МЕРОСИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3361
72. Ochilova, B. (2020). MADANIY-MA’NAVIY QADRIYATLAR mavzusi bo’yicha o’quv-uslubiy qo’llanma . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3380
73. Ochilova, B. (2020). ШАХС БАРКАМОЛЛИГИДА ОИЛА МУҲИТИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3374
74. Ochilova, B. (2020). ЎЗИНИ – ЎЗИ БОШҚАРИШ СОЦИОЛОГИЯСИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3367
75. Ochilova, B. (2020). ЭТИКЕТ ─ ОСНОВА ПОВЕДЕНИЯ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3376
76. Ochilova, B. (2020). МУСТАҚИЛ ТАРАҚҚИЁТ МЕЬМОРИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3357
77. Ochilova, B. (2020). ЮКСАК МАЬНАВИЯТ МАЬСУЛИЯТИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3378
78. Ochilova, B. (2020). SIYOSIY-IJTIMOIY QADRIYATLAR mavzusi bo’yicha o’quv- uslubiy qo’llanma . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3379
79. Abdusamadov, F., & Turaev, A. (2020). The Impact of Changes in Public Administration on the Development of Neoconservative Ideas in the United States. Архив Научных Публикаций JSPI.
80. Turaev, A. (2020). NEOCONSERVATIVE HEGEMONY AND ENERGY SECURITY PARADIGM. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/65
81. Тураев, А. С. НЕОКОНСЕРВАТИВНАЯ ПРАКТИКА: ОПЕРАЦИЯ" ИРАК. 1000 kopii., 45.
82. Turaev, A. (2020). АҚШ НЕОКОНСЕРВАТОРЛАРИ ҚАРАШЛАРИДА ГЕГЕМОНЛИК МАФКУРАСИНИНГ АСОСЛАНИШИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/74
83. Turaev, A. (2020). AQSH NEOKONSERVATIZM MAFKURASI SHAKLLANISHIING G’OYAVIY-SIYOSIY ASOSLARI. Архив Научных Публикаций JSPI, 5(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/582
84. Turaev, A. (2020). Jahoniy hukmronlik mafkurasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/577
85. Turaev, A. (2020). EVOLUTION OF FOREIGN POLICY IDEOLOGY OF AMERICAN NEOCONSERVATISM. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/34
86. Turaev, A. (2020). THE IDEOLOGY OF NEO-CONSERVATISM: THE ROLE OF SOCIO-CULTURAL AND RELIGIOUS FACTORS. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/47
87. Turaev, A. (2020). Минтақавий энергетик хавфсизлик: генезиси ва моҳияти. Архив Научных Публикаций JSPI, 2(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/96
88. Turaev, A. (2020). THE IDEOLOGY OF NEOCONSERVATISM IN THE CLASSIFICATION OF INTERNATIONAL RELATIONS. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/30
89. Turaev, A. (2020). НЕОКОНСЕРВАТИЗМ В "БОЛЬШОЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК”. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(3). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/35
90. Turaev, A. (2020). АҚШ НЕОКОНСЕРВАТИЗМ МАФКУРАСИ РИВОЖИДА СОЦИОМАДАНИЙ ВА ДИН ОМИЛИНИНГ ЎРНИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/587
91. Turaev, A. (2020). Форс кўрфазида минтақавий энергетик хавфсизликни таъминлаш муаммолари. Архив Научных Публикаций JSPI, 22(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1876
92. Turaev, A. (2020). АҚШ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ НЕОКОНСЕРВАТИВ КОНЦЕПЦИЯЛАРГА ТАЪСИРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 8(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/770
93. Turaev, A. (2020). Ташқи энергетик сиёсат ва энергетик дипломатия. Архив Научных Публикаций JSPI, 22(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1877
94. Тураев, А. С. (2017). НЕОКОНСЕРВАТИВНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА: ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ИДЕОЛОГИЯ ГЕГЕМОНИЗМА. In ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (pp. 267-273).
95. Turaev, A. S. (2020). THE IDEOLOGY OF NEO-CONSERVATISM: THE ROLE OF SOCIO-CULTURAL FACTORS. In ПЕДАГОГИКА. ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИИ (pp. 29-31).
96. Turaev, A. (2020). Консерватизм мафкураси: АҚШда консерватив ғояларнинг шаклланиши ва уларнинг ўзига хос хусиятлари. Архив Научных Публикаций JSPI.
97. Turaev, A. S. НЕОКОНСЕРВАТИВНАЯ ПРАКТИКА: ОПЕРАЦИЯ.
98. Turaev, A. (2020). Fuqarolik jamiyati: nazariya, amaliyot va innovatsion ta’lim (uslubiy qo’llanma). Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5964
99. Turaev, A. (2020). Марказий Осиёда энергетик хавфсизликни таъминлашнинг ўзига хос хусусиятлари . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5963
100. Turaev, A. (2020). Нефть –газ соҳасида энергетик хавфсизликни таъминлашнинг минтақавий жиҳатлари . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38), 1/11. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5957
101. Turaev, A. (2020). ЁШЛАР ТАРБИЯСИ БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5962
102. Turaev, A. (2020). Инсон, табиат ва геосиёсий манфаатлар . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5960
103. Turaev, A. (2020). ЖАМОАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ЁШЛАР ИСТЕЪМОЛЧИЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5958
104. Turaev, A. (2020). Минтақавий энергетик хавфсизлик тадқиқининг методологик масалалари. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5814
105. Turaev, A. (2020). Энергетик хавфсизликни таъминлашда нефть-газ ресурслари омили . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5959
106. Turaev, A. (2020). O‘zbekiston va jahon hamjamiyati: Prezident Shavkat Mirziyoyevning xorijiy davlatlarga tashriflari va oliy darajadagi uchrashuvlar (Ma’lumotlar to’plami – uslubiy qo’llanma). Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5965
107. Salokhiddinovich, T. A., & Farrukh, A. (2020). The Impact of Changes in Public Administration on the Development of Neoconservative Ideas in the United States. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(3), 8113.
108. Turaev, A. (2020). IDEAS OF MILITARY FORCE AND PATRIOTISM: A NEO-CONSERVATIVE APPROACH. Архив Научных Публикаций JSPI.
109. Turaev, A. (2020). INTERPRETATION OF NATIONAL INTERESTS AND PROBLEMS OF INTERNATIONAL LAW IN THE IDEOLOGY OF NEOCONSERVATISM. Архив Научных Публикаций JSPI.
110. Turaev, A. (2020). АҚШнинг Яқин ва Ўрта Шарқдаги неоконсерватив ташқи сиёсий амалиёти. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(53). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4725
111. Turaev, A. (2020). НЕОКОНСЕРВАТИЗМНИНГ ТАШҚИ СИЁСИЙ МАФКУРАСИ ЭВОЛЮЦИЯСИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(53). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4727
112. Turaev, A. (2020). Энергетик хавфсизликни таъминлашда нефть-газ ресурслари омили. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(53). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4723
113. Turaev, A. (2020). ЖАМОАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ЁШЛАР ИСТЕЪМОЛЧИЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(53). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4722
114. Turaev, A. (2020). АҚШ-ИСРОИЛ ҲАМКОРЛИГИНИНГ НЕОКОНСЕРВАТИВ АҲАМИЯТИ, ИСЛОМ ДИНИ ВА ЯДРОВИЙ ТАҲДИД ОМИЛИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4726
115. Turaev, A. (2020). НЕОКОНСЕРВАТИВНАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4720
116. Turaev, A. (2020). Катта Яқин Шарқдаги геосиёсий жараёнларда АҚШ неоконсерватизмининг тутган ўрни. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4724
117. Turaev, A. (2020). ҲАРБИЙ КУЧ ВА ВАТАНПАРВАРЛИК ҒОЯЛАРИ: НЕОКОНСЕРВАТИВ ЁНДАШУВ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4721
118. Turaev, A. (2020). XALQARO SIYOSAT VA XALQARO MUNOSABATLAR . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(59). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4281
119. Turaev, A. (2020). АҚШ НЕОКОНСЕРВАТИЗМИ ВА МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ ИҚТИСОДИЙ ЎЗГАРИШЛАР. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(61). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6235
120. Turaev, A. (2020). Ёшларни тадбиркорлик фаолиятига жалб қилишнинг ижтимоий – сиёсий асослари. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3385
121. Turaev, A. (2020). Фуқаролик жамиятини шакллантиришда демократия ва маънавият уйғунлиги масаласи. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3384
122. Turaev, A. (2020). Бўлажак педагог-кадрлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишда ахборот технологияларининг ўрни . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3386
123. Turaev, A. (2020). ИЖТИМОИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3387
124. Turaev, A. (2020). Ёшлар ижтимоий фаоллигида ғоявий таълим-тарбиянинг ўрни. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3389
125. Turaev, A. (2020). НЕОКОНСЕРВАТИЗМ, ГЕГЕМОНЛИК ВА ЭНЕРГЕТИК ХАВФСИЗЛИК ОМИЛИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(61). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4097
126. Turaev, A. (2020). РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ НЕКОНЦОНСЕРВАТИВНОЙ ИДЕОЛОГИИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(61). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4103
127. Abdusamadov, F. (2020). JAMIYAT TARAQQIYOTIDA OILA INSTITUTINING ROLI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(11), 1-10. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2940
128. Abdusamadov, F. (2020). THE POLICY OF SOVIET POWER TO LIMIT PRIVATE PROPERTY AND ITS NEGATIVE CONSEQUENCES. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(11), 1-3. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2950
129. Abdusamadov, F. (2020). СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ХУСУСИЙ МУЛКНИ ЧЕКЛАШ СИЁСАТИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(11), 1-6. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2963
130. Abdusamadov, F. (2020). ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИ ТЕРРОРИЗМГА ҚАРШИ. 66-67 бет. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(11), 1-161. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2965
131. Abdusamadov, F. (2020). МУСТАҚИЛЛИК – УЛУҒ НЕЪМАТ. 11-13бет. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(11), 1-133. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2967
132. Musinov, N. (2020). THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY (as on example of a horse). Архив Научных Публикаций JSPI, 2(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/130

133. Mukhammadsidiqov, Mukhammadolim and Turaev, Abrar (2020) "INFLUENCE OF US NEOCONSERVATISM ON FORMATION OF NATIONAL SECURITY PARADIGM," The Light of Islam: Vol. 2020 : Iss. 3 , Article 12. Available at: https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss3/12
134. Abdusamadov, F. (2020). The policy of soviet power to limit private property in Uzbekistan. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(4), 352-355.
135. MUHAMMADSIDIKOV, M. ÖZBEKİSTAN’DA TOPLUMSAL YAŞAMIN ANA ÖZELLİĞİ HOŞGÖRÜ. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (54), 7-14.
136. Мухаммадсидиков, М. (2009). Религиозная толерантность как главная черта общественной жизни Узбекистана. Вестник Челябинского государственного университета, (40).
137. Muhammadsidiqov, M. (2015). Stability of North African Region. Int. J. of Multidisciplinary and Current research, 3.
138. Kistaubaev, S. (2020). МИЛЛИЙ ВА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАРДА ЭКОЛОГИК ДУНЁҚАРАШНИНГ НАМОЁН БЎЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI.
139. Kistaubaev, S. (2020). ЭКОЛОГИК ДУНЁҚАРАШ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ТАРИХИЙ-РЕТРОСПЕКТИВ АСОСЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI.
140. Kistaubaev, S. (2020). ЁШЛАР МАЬНАВИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШДА ЭКОЛОГИК ТАЪЛИМ-ТАРБИЯНИНГ РОЛИНИ ОШИРИШ ЗАРУРИЯТИ. Архив Научных Публикаций JSPI.
141. Kistaubayev, S. U. (2020). ZOROASTRIANISM AND THE EXPRESSION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NATURE AND MAN IN ISLAM. Theoretical & Applied Science, (4), 624-626.

Авторы


Hayot Ashirmatov

Jizzakg State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

ЖАМИЯТ, МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ, ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ

Выпуск


Раздел: Articles

Copyright (c) 2020 Архив Научных Публикаций JSPI

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 > >> 

Отправить материал

Powered by I-Edu Group