Опубликован 2020-09-29

Boshlang’ich sinf o’qituvchisining pedagogik maxorati

Аннотация


Maqolada boshlang'ich sinflarda pedagogik maxorat asosida dars sifatini oshirish haqida fikr mulohazalar bildirilgan

Как цитировать


Muzaffarova, X. (2020). Boshlang’ich sinf o’qituvchisining pedagogik maxorati . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(14), 1–1. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3790

Библиографические ссылки


Azizxodjaeva N.N. “Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat”. –T.: Fan, 2006 yil.
Ayupova M.Yu. Logopediya. O’zbekiston faylasuflar Milliy jamiyati. T.: 2007, 2011 y.
Golish L.V. “Zamonaviy ta’lim texnologiyalari: mazmun, loyihalashtirish va amalga oshirish”. Ekspress qo‘llanma. -T.: TASIS, 2001
Ishmuhammmedov R. “Tarbiyada innovatsion texnologiyalar”. – T.: “Fan va texnologiyalar” nashriyoti, 2010 yil.
Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S.l. “Ilg‘or pedagogik texnologiyalar”. –T.: O‘qituvchi, 2004 yil.

Авторы


Xayitgul Muzaffarova

Jizzakh State Pedagogikal Institute

Ключевые слова:

pedagogik maxorat, pedagogik faoliyat, o'quvchi, pedagog

Выпуск


Раздел: Articles

Copyright (c) 2020 Архив Научных Публикаций JSPI

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 > >> 

Отправить материал

Powered by I-Edu Group